Rückspülsteuerungen

EUROTRONIK-10 für 6-Wege-Ventile
EUROTRONIK-20 für 6-Wege-Ventile

Stellantrieb 24 V für 6-Wege-Ventile

Rückspülsteuerungen für Stangenventile

 

 

Verbindungsleitung  Euromatik-2000 zum Stellantrieb

Artikel-Nr. 202.160.0420

 Stellantrieb 24V

Artikel-Nr. 309.480.0024

 

EUROTRONIK-10
mit 6-Wege-Ventil

Artikel-Nr. 310.480.0201

R-230 für Stangenventil

Artikel-Nr. 309.000.0601